กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมบริการด้านโรงแรมโดยการวิเคราะห์แผนภูมิการไหล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล