กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมปังขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF