กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ช่วงความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์การแปรผันสำหรับการแจกแจงปัวซงที่มีศูนย์มาก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF