กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ขอบเขตของค่าคงตัวมายากลสำหรับเลเบลลิงแบบรวมมายากลของจุดของกราฟล้อและกราฟที่สัมพันธ์กับกราฟล้อ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF