กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพการเสริมกำลังคานคอนกรีตที่เสียหายในภาวะใช้งานโดยใช้ระบบเหล็กพืดรัดรอบอัดแรงภายหลัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF