กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาชุดทดลองกระตุ้นผลผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าโดยใช้พัลส์ไฟฟ้าความต่างศักย์สูง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF