กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาอัลกอลิทึมแปลงอุณหภูมิจากกล้องความร้อนด้วยการประมวลผลภาพ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF