กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาโปรแกรมการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนด้วยแผนผังคาร์นอจห์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF