Return to Article Details การตรวจจับพฤติกรรมต้องสงสัยระหว่างสอบออนไลน์ด้วยตัวกรองอนุภาคแบบราวแบล็คเวลไลซ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy