Return to Article Details การทำนายความสำเร็จของกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์ค Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy