Return to Article Details การศึกษาสมรรถนะทางความร้อนที่มีผลกระทบของสีทาภายนอกระหว่างสีฟ้าอ่อน กับสีครีมต่อบ้านจำลองภายใต้สภาวะอากาศแบบร้อนชื้นของกรุงเทพมหานคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy