Return to Article Details ฮิวริสติกสำหรับการจัดตารางการผลิตเครื่องจักรขนาน กรณีมีเวลาติดตั้งเครื่องจักร และมีข้อจำกัดของเครื่องจักร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy