Return to Article Details สายอากาศร่องสี่เหลี่ยมที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วม แบบสองความถี่โดยใช้ร่องคู่รูปตัวแอล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy