Return to Article Details ตัวแบบควบคุมสินค้าคงคลัง (s,Q) เมื่อมีค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า และให้ราคาส่วนลด (An (s,Q) Inventory Control Model with Return Cost and Price Discount) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy