Return to Article Details การจำลองแบบพฤติกรรมไฮโดรไดนามิกส์ในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดชนิดไหลเวียนลง: อิทธิพลของคุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy