Return to Article Details สมบัติทางกล ทางกายภาพ และทางความร้อนของแผ่นใยไม้อัดที่ไม่มีตัวประสานจากผงแกลบและผงฟางข้าว (Mechanical, Physical and Thermal Properties of Binderless Fiberboard from Rice Husk Flour and Rice Straw Flour) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy