กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โปรแกรมแปลภาษามือเป็นข้อความและเสียงพูด โดยการใช้วิธีการระบุพิกัดตำแหน่งด้วยมีเดียไพพ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy