กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาแรงทางด้านอากาศพลศาสตร์ของกังหันลมแนวแกนตั้ง ชนิดใบตรงด้วยการวัดความดัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy