กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาหลักสูตรการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน ในระดับอาชีวศึกษา ผ่านระบบออนไลน์มัลติแพลตฟอร์ม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy