กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการด้านวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนและสู่การบริการสังคม วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy