กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรม ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy