กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาชุดการสอนรูปแบบ MIAP สำหรับจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy