กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรที่พบบริเวณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต่อเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy