กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ในการส่งและอุปกรณ์ในการรับข้อมูลดิจิตอลสำหรับวิทยุทางทหารรุ่น AN/PRC-77 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy