กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การติดตามการตรวจสอบไมโครซิสทินจากสาหร่ายพิษสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำประปา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยใช้เทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี (HPLC) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy