กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเหนี่ยวนำการไหลในท่ออากาศที่ดัดแปลงสำหรับระบบไซฟอน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy