กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลของแรงเสียดทานโดยใช้ของผสมอะคริลาไมด์โพลีเมอร์ที่มีต่อต้นทุนพลังงานในการดันท่อใต้ชั้นดินของกรุงเทพมหานคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy