กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์พฤติกรรมของโครงรถเพื่อเกษตรกรโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy