ปริมาตรและผลคูณไขว้ในอวกาศ 3 มิติ

Volume and Cross Product in 3-Dimensional Space

Authors

  • ชาญกิจ คันฉ่อง Chankit Khanchong ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Abstract

ในบทความนี้ เราได้อธิบายความหมายเชิงเรขาคณิตของแนวคิดผลคูณไขว้ของเวกเตอร์ในอวกาศแบบยุคลิด 3 มิติโดยการเชื่อมโยงกับชิ้นประกอบปริมาตรในพิกัดทั่วไป

คำสำคัญ: ผลคูณไขว้, เวกเตอร์, ชิ้นประกอบปริมาตร, พิกัดทั่วไป

In this article, we explain the geometrical interpretation of the concept of cross product of vectors in 3-dimensional Euclidean space by linking with the volume element in general coordinates.

Keywords: Cross product, Vector, Volume element, General coordinates

Downloads

Published

2023-08-24

Issue

Section

Original Research Articles