รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย (2489-2563)

ปูชนียบุคคลแห่งวงการฟิสิกส์พลาสมาของประเทศไทย

Authors

  • ด้วยจิตคารวะโดย ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล

Abstract

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย มีบ้านเกิดที่จังหวัดตรัง เป็นอาจารย์รุ่นแรก ๆ ของ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับทุนโคลัมโบไปศึกษาต่อ จนจบปริญญาโท สาขาฟิสิกส์พลาสมา จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ (University of New South Wales) ประเทศออสเตรเลีย ก่อนที่จะย้ายไปเรียนต่อปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์พลาสมา ที่มหาวิทยาลัยซัสแคตเชวัน (University of Saskatchewan) ประเทศแคนาดา โดยมีหัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพลาสมาในเครื่อง Z-pinchหลังจบปริญญาเอก ท่านอาจารย์ชัยวิทย์ทางานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประมาณปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา ด้วยความที่ท่านอาจารย์เป็นคนมีความมุ่งมั่นสูง จึงประสบความสาเร็จในการบุกเบิกสร้างห้องปฏิบัติการพลาสมาแห่งแรกของประเทศไทย วิจัยและพัฒนาเครื่องพลาสมาโฟกัส พลาสมาสปัตเตอริง พลาสมาสเปรย์ ฯลฯ

Downloads

Published

2020-09-30