การใช้บอร์ด Arduino ร่วมกับ LabVIEW สำหรับชุดทดลองทางกลศาสตร์

Authors

  • ปริญญา สาเพชร

Abstract

บทความนี้นำเสนอชุดการทดลองทางฟิสิกส์กลศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากบอร์ด Arduino ร่วมกับโปรแกรม LabVIEW ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการศึกษาฟิสิกส์ ชุดทดลองสร้างได้ง่ายจากวัสดุในท้องถิ่น ทำให้มีราคาถูก มีความแม่นยำสูงเมื่อเทียบประสิทธิภาพกับทางทฤษฎี สามารถประยุกต์เข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทุกช่วงวัยของการศึกษาซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้และทักษะที่ต่างกันของในแต่ละช่วงวัย

Downloads

Published

2020-05-24