สมการอธิบายอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของสัตว์ต่าง ๆ

Authors

  • เกียรติยศ พิบูลย์
  • พรรณศิริ ดำโอ

Abstract

บทความนี้นำเสนอสมการทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายที่นำมาใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของสัตว์โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตสัตว์ในธรรมชาติจำนวนนับร้อยสปีชีส์ ทั้งชนิดที่เคลื่อนที่โดยการวิ่ง การว่ายน้ำ และการบิน จากงานวิจัยต่าง ๆ นักวิจัยทางด้านนิเวศวิทยาใช้กฎยกกำลังสองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วในการเคลื่อนที่กับมวลและปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความเร่ง รูปพรรณสัณฐานของสัตว์ เป็นต้น ส่วนนักวิจัยทางด้านฟิสิกส์นั้นได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมวลของสัตว์กับอัตราเร็วที่สัมพัทธ์กับความยาวร่างกายเมื่อมองสัตว์ที่กำลังเคลื่อนที่เป็นเพนดูลัมกลับหัว แล้วเชื่อมโยงเข้ากับอัตราการเผาผลาญพลังงานที่เกิดขึ้นภายในเซลล์กล้ามเนื้อ ผลจากการศึกษาเหล่านี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจวิวัฒนาการของสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน สามารถทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ในอนาคต อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นข้อสนับสนุนสมมติฐานต่าง ๆ สำหรับสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อหลายล้านปีก่อนอย่างไดโนเสาร์

Downloads

Published

2020-05-24