กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกรรมวิธีการผลิตลวดตีเกลียวชนิด 7 เส้น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy