กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Ralstonia solanacearum ในดินเพาะปลูกด้วยการปล่อยน้ำร้อนจากท่อแนวตั้ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy