กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การยับยั้งเชื้อ E. coli ในน้ำผลไม้โดยสนามไฟฟ้าพัลส์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy