กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบระบบควบคุมและการบันทึกข้อมูลระยะไกลเพื่อโรงเรือนสำหรับการเกษตรอัจฉริยะโดยใช้ APRS โปรโตคอล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy