กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินเทคนิคสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สำหรับเชื่อมต่อภาพถ่ายทางรังสีเพื่อการวินิจฉัยกระดูกรยางค์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy