กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ในแผนกทอดอาหารปลา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF