กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการอพยพหนีไฟในสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิโดยใช้โปรแกรมทางพลศาสตร์อัคคีภัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF