กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจวัด CO2 และ CH4 ระหว่าง อากาศยานไร้คนขับกับเครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ (Biogas 5000) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF