กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การอ่านและแปลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นในการตรวจสุขภาพประจำปี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF