กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเม็ดบีดส์จากน้้ามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF