กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรรางจืดและลูกใต้ใบในการลดการหลั่ง IL-1 จากเซลล์ LPS-Activated THP-1 Macrophages เพาะเลี้ยง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF