Return to Article Details ระบบสืบค้นสำหรับประโยคภาษาไทยใช้วิธีถ่วงน้ำหนักช่วงข้อความที่สั้นที่สุด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy