Return to Article Details กรณีศึกษาการป้องกันการโจมตีผ่านเครือข่ายโดยอาศัยช่องว่างของบัฟเฟอร์ ด้วยเทคโนโลยีการหยุดยั้งการประมวลผลบนซีพียู Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy