Return to Article Details การทดสอบแบบปรับเหมาะที่มีการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy