Return to Article Details การปรับใช้ MHI กับท่าทางของมนุษย์ที่มีการเคลื่อนที่ที่ซ้ำ แนวเดิม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy