แจ้งยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2021-04-30

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกเลิกการพิมพ์วารสารในลักษณะรูปเล่ม (ISSN 0857-2178) เป็นตีพิมพ์ออนไลน์เท่านั้น ISSN 2672-9695 (Online) ตั้งเเต่เล่มที่ 28(2)2021 (สิงหาคม - ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป