[1]
สะสม อ., “กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัยริมเส้นทางสัญจรทางน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร”, URU J., ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 399–416, ก.พ. 2017.