[1]
สะสมอ., “กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัยริมเส้นทางสัญจรทางน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 399-416, 1.